ECoMMFiT - Aplicacions Biomèdiques

Els fluxos biològics són de gran interès ja que estan relacionats amb malalties importants. Conèixer els comportament dels fluids en el cos humà i l'efecte que l'entorn té en el seu comportament pot ajudar en el diagnòstic clínic i el tractament.

L’expertesa en dinàmica de fluids computacional (CFD) d’ECoMMFiT pot ser de gran ajuda en aquesta tasca. Per exemple, les prediccions amb CFD del flux en aneurismes cerebrals pot ajudar a analitzar els mecanismes de creixement i ruptura i el grau de tensió per a unes determinades condicions de flux i per comparar i proposar diferents tractaments amb stent. També s’han fet servir tècniques experimentals i computacionals a mida per predir i analitzar processos com ara la deposició de plaquetes a les parets vasculars, el creixement de dipòsits de placa i el flux en aneurismes. La informació que es pot extreure és de rellevància, ja que pot estar associada amb paràmetres clínics, que al seu torn es poden utilitzar per establir o millorar tractaments específics de pacient.

Una altra àrea d'interès biomèdic és el desenvolupament de programari per a l'anàlisi d'imatges específiques. ECoMMFiT ha desenvolupat el software ArtWas, que permet una mesura semiautomàtica del gruix de les capes íntima i mitjana (IMT) de l’artèria caròtida, a partir d'imatges d'ultrasons. La mesura de la IMT s’ha revelat com un marcador addicional d'esdeveniments cardiovasculars en diversos assaigs clínics. A més, la mesura de la IMT està recomanada en homes majors de 45 anys d'edat, per tal d'estratificar millor el risc cardiovascular. Els resultats obtinguts en el procés de validació del programari demostren que és altament fiable per a la mesura de la IMT de la caròtida, sobretot en l'artèria caròtida comú, però també en el bulb i la interna. A més, permet la realització d'un major nombre de mesures en cada segment arterial, en una quantitat reduïda de temps.

ECoMMFiT col·labora amb diversos centres en aquest camp, com és el cas del Centre d'Investigació Cardiovascular de Barcelona, el Servei de Cirurgia Vascular of the Hospital Joan XXIII (Tarragona), l’Hospital Clínic de Barcelona, l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge i altres. [cap amunt]

Publicacions relacionades

  • Saumoy M., et al., 2016, Randomized trial of a multidisciplinary lifestyle intervention in HIV infected patients with moderate-high cardiovascular risk, Atherosclerosis, 246, 301-308, DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2016.01.014
  • Pallares J, Ferré, J. A., 2015, A simple model to predict mass transfer rates and kinetics of biochemical and biomedical Michaelis-Menten surface reactions, International Journal of Heat and Mass Transfer, 80, 192-198. DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2014.09.008
  • Pallares J., 2015, Local mass transfer rates of a first-order reaction on a wall: Application to the prediction of local platelet deposition in a perfusion chamber, International Journal of Heat and Mass Transfer, 90, 254-258. DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2015.06.062
  • Pallares J., et al.,2015, A comprehensive study on different modelling approaches to predict platelet deposition rates in a perfusion chamber Scientific Reports, 5, 13606. DOI: 10.1038/srep13606
  • Cito S., et al., 2014, Accuracy and reproducibility of patient-specific hemodynamic models of stented intracranial aneurysms: Report on the Virtual Intracranial Stenting Challenge 2011 Annals of Biomedical Engineering
  • Cito, S., Pallares, J., Vernet, A. , 2014, Sensitivity analysis of the boundary conditions in simulations of the flow in an aortic coarctation at rest and stress conditions, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8330 pp.74-82
  • Steinman, D.A, et al. , M, 2013, Variability of computational fluid dynamics solutions for pressure and flow in a giant aneurysm: The ASME 2012 summer bioengineering conference CDF challenge ,Journal of Biomechanical Engineering-Transactions of the Asme, Vol. 135 pp.021015