Instal·lacions i recursos ECoMMFiT

ECoMMFiT està ubicat al Departament d'Enginyeria Mecànica de la Universitat Rovira i Virgili. Disposa de tres laboratoris de 45 m2 cadascun per treball experimental. Aquests espais s'utilitzen tant per recerca bàsica com per recerca aplicada, efectuada en col·laboració amb la indústria. Es disposa a més d’un espai específic per al túnel de vent obert. A banda de les instal·lacions i espais del departament (incloent espai específic per als servidors d'ordinadors), el grup també disposa de dues grans sales amb despatxos pels estudiants de doctorat, investigadors de projecte i tècnics. A continuació es llisten alguns dels recursos experimentals i computacionals específics d’ECoMMFiT.

Recursos experimentals

 • Túnel obert Jet Wind
 • Instal·lació experimental dissenyada inicialment per l'estudi de petites turbines de vent. Està equipat amb instruments de mesura com tubs Pitot, anemòmetres, sensors de temperatura i pressió, etc. Disposa d’un sistema de visualització de flux amb fum per l'anàlisi dels deixants generats, així com de càmeres CCD d'alta velocitat per a l’enregistrament d'imatges.
  Característiques: 1.5x1.5 m2 de secció de prova; velocitats de flux de sortida de 3 a 17 m/s.

 • Sistema de flux
 • El grup disposa d’instruments i experiència en el disseny i la construcció de models experimentals per l’estudi de fluxos i la transferència de calor i massa. Normalment estan construïts en metacrilat transparent, de manera que permeten la visualització dels processos que es desenvolupen a l’interior. Les dimensions dels models construïts van des de micres (microcanals per a l'estudi de la microfluídica) fins a metres (models de reactors industrials).

 • Càmeres d'alta velocitat
 • El grup disposa de diverses càmeres per enregistrar esdeveniments a molt alta velocitat. Normalment aquests equips són utilitzats per a la visualització de flux en sistemes modelitzats al laboratori. Però, en ser portàtils, poden també ser utilitzats per realitzar mesures de camp, per a la visualització de processos industrials. Algunes de les càmeres disponibles són les següents :
  - Photron FastCAm Mini UX100 Monochrome. Des de 4.000 imatges per segon (fps) a una resolució de 1280x1024 píxels fins a 800.000 fps amb menor resolució (640x8 píxels)
  - Moviment PRO HS3 Monochrome. Des de 1.000 fps a una resolució de 1.280x1.024 píxels fins a 64.000 fps amb menor resolució (1.280 x 16 píxels)
  - CASIO EX-F1 Color. Des de 30-300 fps amb una resolució de 512x384 píxels fins a 1.200 fps amb menor resolució (336x96pixels)

 • PIV i PLIF
 • La velocimetria d’imatge per partícules (PIV) i la fluorescència plana induïda per làser (PLIF) són dues de les tècniques més utilitzades per a la visualització de fluxos. Totes dues són no intrusives i permeten l'obtenció de valors de la velocitat del fluid i de la concentració de components reactius. Aquestes tècniques es poden aplicar en diferents sistemes de flux i necessiten l'ús de càmeres CCD i un sistema de làser per a la il·luminació. El grup compta amb dos làsers semiconductors de Nd:Yag, polaritzats linealment amb una longitud d'ona de 532nm.

 • Microscopi per anàlisi de microfluids
 • Per analitzar el flux de fluids a través dels microcanals i amb moviment de micropartícules el grup disposa d’un microscopi trinocular invertit (Motic AE31E). L'enregistrament de les imatges del microscopi es fa mitjançant una càmera CCD Moticam Pro 285B (1.4 MP-1360x1024 píxels).

 • Reologia
 • Per a la mesura de les diferents propietats reològiques dels materiales, es compta amb els equips següents:
  - Reòmetre Extensional amb divisió capilar: es tracta de l'equip HAAKE CaBER 1 Capillary Breakup Extensional Rheometer, únic reòmetre extensional disponible al mercat, que permet quantificar les propietats elongacionals de fluids i semi-sòlids. L'aprimament i el trencament d'un filament fluid proporciona informació molt valuosa sobre les propietats físiques del material.
  - Reòmetre rotacional de cisalla: es tracta de l'equip TA Discovery Hybrid Rheometer, que permet mesurar viscositats baixes i estructures débils de líquids i sólids tous, amb un gran nivell de precisió en la mesura de G' i G''.
  - Viscosímetre HAAKE Viscotester VTE versió L.

  [cap amunt]

Recursos computacionals

 • Clúster LLAC
 • Clúster d’ordinadors compartit amb 60 nodes, 1280 nuclis, memòria central 3,8 TB i disc de 80 TB.

 • Beowulf TROMA
 • Clúster d'ordinadors propi d’ECoMMFiT amb 80 processadors Opteron AMD 248.

 • Software
 • El grup té experiència treballant amb diferents programaris comercials específics. Entre d'altres l’ANSYS Fluent (mecànica de fluids computacional), COMSOL Multiphysics (simulació numèrica de les aplicacions d'enginyeria), Mathematica (càlcul matemàtic simbòlic) i diferents llenguatges de programació (Fortran 90, C++, Matlab, Open MP, MPI). El grup utilitza també alguns softwares de programari lliure com OpenFoam (CFD) o ParaView (visualització de dades).

 • Programari Domèstic
 • El grup ha desenvolupat els seus propis programes informàtics per a CFD i per a l'anàlisi i processat d'imatges i grans paquets de dades. Entre d'altres 3DINAMICS, CAFFA3D (CFD basat en la tècnica de volums finits), ArtWAS (anàlisi i tractament d'imatges mèdiques d'ultrasons), PIVCalc (específic per a la velocimetria d’imatge per partícules), SIMOIL (anàlisi de l'evolució dels abocaments de petroli al mar) o FuzzyPR (reconeixement de patrons basat en la lògica difusa). D'altra banda, a partir dels acords de transferència amb empreses externes al grup s’han desenvolupat també diferents programes a mida, adaptats a les necessitats de les empreses sol·licitants (més).

  [cap amunt]