ECoMMFiT - Aplicacions d'energia eòlica

Qüestions econòmiques i ambientals han afavorit el creixement de les energies renovables a les ciutats i llars. L'energia eòlica és una energia alternativa obtinguda del flux d'aire a través de turbines dissenyades específicament. Els principals estudis en energia eòlica estan orientats a la turbina eòlica d'eix horitzontal (HAWT), però les turbines de vent d'eix vertical (VAWT) a petita escala són més versàtils per les ciutats. Alguns dels avantatges de les VAWTs és que són independents de la direcció del vent, tenen un baix nivell de soroll a causa de la velocitat relativament lenta, tenen un baix cost de fabricació i una creixent potència de sortida.

La recerca d’ECoMMFiT en aquest camp es centra en l'estudi numèric i experimental de les petites VAWT. Com exemple, s’ha aplicat dinàmica de fluids computacional a l'anàlisi numèric del corrent al voltant d'una turbina del tipus d'arrossegament utilitzant 3Dinamics i Ansys Fluent, el que ha permès obtenir i analitzar el deixant generat per la turbina i la seva corba de potència. A més, s’ha desenvolupat un nou mètode numèric per obtenir el deixant generat per la turbina utilitzant un temps de càlcul reduït. El mètode d'Actuador Bloc Múltiple [1] desenvolupat en col·laboració amb el Centre Computacional i Disseny Integrat (CEID) de la Universitat Tecnològica de Lappeenranta (Finlàndia) ha aconseguit donar bons resultats.

Els resultats numèrics van ser comparats amb dades experimentals, en el túnel de vent Open Jet [2] de què ECoMMFiT disposa en un dels seus laboratoris. Aquesta instal·lació permet l'assaig d'aerogeneradors petits. El túnel disposa de 4 ventiladors axials i una secció de prova de 1.5x1.5 m2. Està equipat amb un sistema de visualització de fum i càmeres d'alta velocitat per a l’enregistrament d'imatges. Fruit d'aquest treball, s'ha dut a terme una tesi doctoral comparant l'anàlisi experimental i numèrica d'una VAWT.

Equip

  • Ildefonso Cuesta
  • Jordi Pallarès
  • Anton Vernet
  • Robert Manuel Gilabert
[cap amunt]

Publicacions relacionades

  • Tourn, S., Pallarès, J., Cuesta, I., Schmidt Paulsen, U., 2017, Characterization of a new open jet wind tunnel to optimize and test vertical axis wind turbines Journal of Renewable and Sustainable Energy 9, 033302; Abstract
  • Sánchez, V., Pallarès, J., Vernet, A., Agafonova, O., Hamalainen, J., 2016, A Multiple Actuator Block model for vertical axis wind turbines, Renewable Energy 99:592-601 Abstract
  • Tourn S., Gilabert R., Sánchez V., Pallarès J., Vernet A., Cuesta I., Paulsen U. S.,2014, Characterization of a new open jet wind tunnel to optimize and test vertical axis wind turbines using flow visualization and measurement, Europe's Premier Wind Energy Event, EWEA2014, Barcelona, Spain, 10-13 March

  • [top]