ECoMMFiT - Aplicacions ambientals

La dinàmica de fluids computacional (CFD) és una tècnica àmpliament utilitzada en problemes ambientals. La nostra experiència en mètodes numèrics i tècniques computacionals ens ha ajudat a formular i resoldre determinats problemes ambientals interessants, en els què el flux de fluid és l'actor principal. Normalment aquets problemes estan relacionats amb la dispersió de contaminants, ja sigui en aigua (rius, mar...) o en l'atmosfera. Com a exemple, els estudis de la dispersió de substàncies químiques emeses des de fonts concentrades (per exemple, fumeres) en la capa límit atmosfèrica o la predicció de l'evolució dels abocaments accidentals de petroli.

El grup dedica especial atenció a l'anàlisi de la contaminació de l'aigua. ECoMMFiT ha treballat en els estudis relacionats amb l'accident del petrolier Prestige (Espanya, 2002) analitzant l'evolució de la temperatura del combustible en els tancs enfonsats. ECoMMFiT també ha desenvolupat un codi d'ordinador (SIMOIL) per simular l'evolució temps-espai dels vessaments de petroli en medi marí de geometria arbitrària i complexa. És aplicable a règims de gravetat-viscositat, per exemple, fins a 1 setmana per a grans vessaments, i té en compte la dispersió causada pel vent, marees i corrents, la difusió i evaporació, així com l’acumulació i la dispersió al llarg de les costes.

[cap amunt]