ECoMMFiT va ser creat l’any 2001 com a grup de recerca de la Universitat Rovira i Virgili (URV). És un grup multidisciplinari, encara que la major part dels seus investigadors pertanyen a l'àrea de Mecànica de Fluids del Departament d'Enginyeria Mecànica de la URV. ECoMMFiT és membre de la Comunitat Europea de Recerca en Flux, Turbulència i Combustió (ERCOFTAC).

El principal objectiu d’ECoMMFiT és avançar en el coneixement de l’estructura dels fluxos i els seus efectes sobre els processos de transferència de calor i massa en problemes d’interès fonamental, industrial i mediambiental, utilitzant eines experimentals, computacionals i analítiques.

El grup té una àmplia experiència en mecànica de fluids computacional (CFD) utilitzant tant codis comercials com desenvolupats pel propi grup, així com en la construcció i l’estudi de models a escala per a la seva avaluació experimental. Més enllà, una de les fortaleses del grup està relacionada amb l'aplicació de tècniques analítiques per identificar processos, estructures i/o els paràmetres més importants d'un problema donat.

L'estudi reològic de biofluids amb reologia complexa és una de les línies de recerca del grup. Disposem d'equipament avançat, tal com reòmetres rotacional i extensional i accessoris per la caracterització de la interfase entre fluids diferents, per determinar propietats reològiques i termodinàmiques. A més, disposem d'instal·lacions per construir muntatges experimentals, des de microfluídica fins a escala industrial.

El grup té també expertesa en els camps de les Dades Massives i l'Aprenentatge Automàtic. Les anàlisis de Dades Massives proporcionen una eina per a la caracterització de les dades i la detecció d'anomalíes/desviacions. Combinat amb tècniques d'Aprenentatge Automàtic, aquests grans volums de dades poden ser utilitzats per construir models matemàtics més o menys complexos per predir respostes a perturbacions amb un gran nombre de predictors i classificant grans paquets de dades d'acord amb característiques predeterminades.

Per tal de potenciar les activitats del grup per a la indústria, l'administració i la societat, el grup ha creat el Center of Advanced Fluid Dynamics, també conegut com Cadfluid Solutions. La missió de Cadfluid és posar el coneixement en mecànica de fluids i transferència de calor i massa al servei de la societat, per millorar la qualitat de vida de les persones i la competitivitat de les empreses i per reduir l'impacte de l'activitat humana, alhora que retroalimenta la nostra activitat de recerca.